Hem
      Historik
      Ändamål
    [ Medlemskap ]
      Försäkring
      Evenemang
      Galleri
      Kalender
      Utskick
      Matrikel
      Länkar
      Kontakt
      Sökes


        English
        Teknisk info


GMHK logo
Göteborgs Motorhistoriska Klubb

Klubben är öppen för alla som har ett seriöst intresse för bevarandet av gamla bilar och motorcyklar men det är inget krav på innehav av veteranfordon. Genom ditt medlemskap kan du också få möjlighet att teckna en speciellt förmånlig försäkring förutsatt att ditt fordon uppfyller de krav som ställs. Såväl veteranbilar som veteranmotorcyklar kan försäkras

Vi har också en tidning som utkommer med fyra nummer per år. Tidningen heter "GMHK Ventilen" och innehåller reportage från träffar samt information om kommande arrangemang. Där finns också möjlighet att annonsera reservdelar och fordon.

Medlemsavgiften för 2018 är 275 kronor (familjemedlem 50 kronor).
Beloppet inbetalas till plusgirokonto nr 522999-2.

För medlemskap kontaktar du:
Göteborgs Motorhistoriska Klubb,
Box 106,
401 21 Göteborg.
Telefon: 031-535898

eller e-mail.